Om Infoturum

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInfoturum blev stiftet af Leif Jeberg ved årsskiftet 1986/87. Forretningsområderne har primært været ledelsesrådgivning ifb med ledelse af forandringsprocesser. Senere, i 90’erne blev hovedfokus dels rettet mod udvikling af personlige ledernetværk gennem et tæt samarbejde med det daværende Dansk Management Center – i dag Center for Ledelse – dels mod ledelse af store og komplekse projekter. Infoturum har som rådgiver deltaget i ledelsen af endog meget store teknologiske og organisatoriske projekter i halv mia kr klassen, hvor ledelse af udbudsforretninger og kontraktforhandlinger har haft en væsentlig betydning. Udvikling og gennemførelse af virksomhedsspecifikke kurser i projektledelse har været en naturlig understøttelse af Infoturums kerneydelser.

Infoturum har i årenes løb haft skiftende partnere og medarbejdere. For 6 år siden besluttede jeg imidlertid at blive administrerende direktør i mit eget liv. I mere end 30 år med ledelsesopgaver, hvor personale- og partnerpleje beslaglagde mange af døgnets timer, meldte der sig et stadig stigende behov for “chefpleje” og et lystbetonet arbejdsliv. En beslutning blev derfor truffet: Ingen medarbejdere, ingen partnere. Jeg ville fremover kun forhandle med én, nemlig ham jeg møder i spejlet om morgenen i badeværelset.

I januar 2008 besluttede jeg, at “Work Life Balance” ikke længere kun skulle være et tema for mine ledernetværk – nu var det på tide at tage min egen medicin: Fokuser på det sjoveste arbejde, skær resten bort og få mere tid til mig selv. Resultat: Facilitering af personlige og fortrolige ledernetværk blev Infoturums kerneydelse.

Opgavecoachen-forsideDe store faglige beslutninger smittede af på de private. Præstø Havn havde længe været min yndlingshavn, så beslutningen om at flytte fra Frederiksberg til Præstø ved den smukke fjord, de grønne og gule marker, som bugter sig gennem landskabet omkranset af vand og skove var forbavsende let. Væk fra Københavns stress og jag, larm og ballade og dårlige luft. Og selv om turen ofte går til staden, så er Præstø alligevel kun godt 50 min kørsel fra Københavns centrum – uden for myldretiden forstås!

I januar 2015 besluttede jeg at stille mine mere end 30 års erfaringer som censor ved CBS, SDU og IT Universitetet til rådighed for studerende ifb med deres bachelor- og speciale projekter.

Det kan du følge med i med et klik på billedet