Fritid

3En noget overraskende konsekvens af min tilflytning til et mindre samfund, som Præstø, har været, at politiske beslutninger pludselig kommer meget tæt på én. Og det betyder, at man må op af stolen, hvis arrogante politikere i deres egocentriske selvforståelse forsøger at ødelægge grundlaget for lokalsamfundet. Jeg har derfor været nød til at udvikle denne blog: “Vordingpolitikernes vogter“.

Det er lykkes mig at trappe meget ned på min konsulentvirksomhed, hvilket så tilgengæld har betydet, at jeg fra 2008 og efterfølgende ca 6 år har været meget aktiv i bestyrelserne for Præstø Havn og Præstø Sejlklub som formand henh næstformand.